woensdag 19 november 2014

Serie Advent - deel 4

Serie: Advent (deel 4) Het Licht schijnt overal!

Lezen: Lukas 1: 26-56 kinderbijbel 'Kijk en lees deel 2' hoofdstuk 2

Zingen: 
- Meisje uit Nazareth
- Lofzang van Maria
- De heer'zij ere tot in de hoge
- Maria heeft Gods Woord aanvaard
- Nu daagt het in het oosten

Activiteit: Overal in de kamer kaarsjes aan (gewone lampen uit) en vertelling 'Meisje uit Nazareth'

Les: Het Licht staat op doorbreken. Hij komt de volken troosten - Die eeuwig heersen zal!

Link: Lantaarn met Bijbelteksten (Scroll naar kerstfeest vanaf 6 jaar)

Suggesties alternatieve activiteiten: 
Lantaarntjes/ windlichten maken

Beschrijving:
Omdat dit gezinsmoment in een drukke tijd valt (de avond ervoor kerstfeest van school etc.) hebben we besloten dit gezinsmoment heel rustig te houden en in principe geen knutsel te maken. Mocht Lydia toch graag willen knutselen dan laten we haar wat glazen potten versieren (bijv. met glasverf, sterren van goudpapier of mooie linten). 
Daarna willen we heel veel kaarsjes aansteken en het verhaal van de Engel bij Maria, Maria bij Elisabeth en de lofzang van Maria vertellen. Ook willen we dan wat extra zingen met elkaar. 

Serie advent - deel 3

Serie: Advent (deel 3) Het Licht naderbij

Lezen: Lukas 1: 5-25, Lukas 2: 57-80 kinderbijbel 'Kijk en lees (dus niet Kijk en luister) deel 2, hoofdstuk 1

Zingen: 
- De priester Zacharias
- Lofzang van Zacharias

Activiteit: 'Glas in lood' kleurplaat maken

Les: De belofte wordt vernieuwd, het wordt nu bijna Licht!

Link: Kleurplaat Maria en Elisabeth

Suggesties alternatieve activiteiten: 

Beschrijving:
Tijdens dit gezinsmoment hopen we een kleurplaat van Zacharias en Elisabeth te laten kleuren met viltstift. Als de kleurplaat klaar is gieten we wat olie op een dienblad waarna we de tekening daarin leggen. Als je de kleurplaat hierna tegen het licht houd (bijv. voor het raam hang of rond een glazen pot met daarin een kaarsje) schijnt het licht door de tekening, net als bij glas in lood. Natuurlijk is het dan ook leuk om van karton of hout een 'raampje' rond de tekening te maken zodat het net écht wordt! 

Serie 'advent' deel 2

Serie: Advent (deel 2) 'Een Ster in Jakob op doen gaan'

Lezen: Numeri 22: 1-6 en 24:15-17, kinderbijbel 'Kijk en luister deel 3 hoofdstuk over Bileam

Zingen: 
- Lofzang van Zacharias vers 4
- O kom, o kom, Immanuël
- Een gouden ster schittert in de nacht

Activiteit: Een ster maken

Les: Geboorte van de Messias werd voorzegd door de profeten

Link: Ster knutselen
Ster knutselen
Ster knutselen 3
Spijkerpatroon ster

Suggesties alternatieve activiteiten: 
Sterren zijn er natuurlijk op heel veel manieren te maken: figuurzagen, van klei, een mobile, van een spijkerpatroon waar je draad omheen wikkel, of mijn favoriet: een ster met lichtjes 

Beschrijving:
Omdat we tijdens deze serie als het ware het licht willen laten opgaan (zoals het 's morgens langzaam maar zeker licht wordt) willen we tijdens dit gezinsmoment een ster maken van stevig goud papier. Hierbij hopen we de 'Ster in Jakob op doen gaan' (voorzegd door Bileam) uit te leggen. 

dinsdag 18 november 2014

Serie 'advent' deel 1

Serie: Advent (deel 1) Gods belofte door de eeuwen heen. 

Lezen: o.a. Genesis 22: 1-18, 49:1-12, 2 Sam. 23: 1-5 etc. Matth. 1: 1-17 (om zelf te bestuderen of met groter kinderen) kinderbijbel 'Kijk en luister deel 1' hoofdstuk over Abraham

Zingen: 
- Tel de sterren Abraham
- Abraham, Abraham
- Juda, gij zijt het
- Er is een Rijsje ontsproten
- Er groeit geen koren, er is geen brood (Ruth/ Boaz)
- God zal Zijn waarheid nimmer krenken
- Tot staving van de waarheid deed

Activiteit: Letterkralenlijn rijgen door plaat van opengeslagen Bijbel

Les: De rode draad door heel de Bijbel heen is en komt uit bij de Heere Jezus

Link: Kleurplaat Abraham en Sarah

Suggesties alternatieve activiteiten: 
Met oudere kinderen: tijdbalk maken van Adam tot geboorte van de Heere Jezus

Beschrijving:
Om duidelijk te maken dat (de belofte van de komst van) de Heere Jezus de rode draad vormt door de Bijbel nemen we een plaat van een opengeslagen Bijbel. Voor de stevigheid lamineren we deze. 
Van tevoren maken we gaatjes in de plaat steeds 2 bij elkaar zodat er straks makkelijk een rode draad door geregen kan worden. 
We kiezen een aantal, voor Lydia bekende namen uit, uit het geslachtsregister van de Heere Jezus. Zelf denken we aan de volgende namen: 
Adam - Seth - Noach - Abraham - Izak - Jakob - Boaz - Obed - Isaï - David - Salomo - Jozef en Maria. Voor grotere kinderen kun je dit aantal uitbreiden, voor jongere kinderen kies je de bekende namen er tussen uit. 

Vervolgens stellen we een vraag over de genoemde personen, bijv. 'Hoe heette de eerste mens?'
Bij het juiste antwoord mag er een kraal met de eerste letter van de naam op de plaat van de open geslagen Bijbel geregen worden. Uiteindelijk ontstaat er zo een rode lijn (met letters van genoemde personen) door heel de opengeslagen Bijbel heen. Als laatste kan er dan bijv. een pareltje (de Heere Jezus) of de volledige naam (Jezus) geregen worden. 

Hopelijk is het zo, zonder foto's een beetje duidelijk, de foto's van de voorbereiding volgen zo snel mogelijk...
Tussen serie 'de schepping' en serie 'advent'

Het duurt niet lang meer voor de advent begint (30 november). Misschien zijn jullie ook al bezig met het voorbereiden van de gezinsmomenten voor deze speciale periode, of misschien ben je juist nog op zoek naar ideeën. Daarom wil ik alvast onze ideeën voor de komende periode met jullie delen, ook al hebben we ze zelf dus nog niet 'uitgevoerd'. Als we het gezinsmoment met elkaar gevierd hebben schrijf ik dan nog een stukje over hoe het was. Vandaar nu nog even geen foto's...

Update:
Inmiddels hebben we het gezinsmoment over de zondeval en de moederbelofte met elkaar gehouden Bij deze de foto's en verdere beschrijving!

Als 'tussenstap' tussen de serie over de schepping en advent houden wij nog een gezinsmoment over de zondeval/ moederbelofte. Dat verbind deze 2 series op een mooie manier met elkaar.

Serie: tussen 'de schepping' en 'advent': de zondeval en de moederbelofte 
Lezen: Genesis 3: 1-15, catechismus  vraag en antwoord 6, 7, 18 kinderbijbel 'Kijk en luister deel 3, 1e hoofdstuk
Zingen: 
- Eens konden wij
- De eerste mensen in de hof van Eden
Activiteit: Mozaïeken

Les: Ondanks dat de mens in zonde viel en daarmee alles kapot maakte biedt God nog de mogelijkheid van verlossing en vergeving

Link: Kleurplaat Eva verleidt door de slang

Suggesties alternatieve activiteiten: 
Domino spel: zet alle steentje rechtop en geeft de eerste een duwtje waardoor de hele rij omvalt: door 1 mens/ zonde zijn wij allen gevallen. Op de ene zonde volgt ook snel een andere zonde. 

Beschrijving:
Bij een tegelhandel kregen vroegen we om wat tegelrestjes (liefs verschillende kleuren). Toen we uitlegden wat we hiermee van plan waren kregen we een hele stapel (nieuwe!) tegels in allerlei kleuren. 
We lieten de meiden eerst de tegels op een mooie manier neerleggen: wat zag het er allemaal mooi en fleurig uit! We spraken even over de betekenis van het woord 'volmaakt': de schepping was volmaakt, de Heere noemde de schepping 'zeer goed'!
Vervolgens lieten we de tegels stuk vallen. (Buiten, in een doos zodat de scherven niet overal heen spetterden). Wat een schrik: al die mooie tegels stuk! De 'schepping' die eens zo mooi was, was nu helemaal kapot: was alles dan voorbij?
Nee, ook uit die scherven kan er nog iets moois ontstaan! Er is vergeving mogelijk!

In een soort 'dienblad' in stervorm mochten de meiden opnieuw iets moois maken door te mozaïeken (blad insmeren met tegellijm en dan de scherfjes er in passen). Lydia verwoorde het mooi: het is nu wel mooi, maar wel heel anders dan eerst die tegels...

Ze begreep wel dat de zondeval écht iets ergs was en dat in de moederbelofte genade, verlossing en vergeving opgesloten ligt: heel mooi om dit met haar te bespreken, juist zo aan de vooravond van advent. De kern van het Evangelie!

O wond're liefd', o wijsheid Gods
toen zond' ons 't licht benam
hebt Gij 't verlossend pad gebaand: 
een tweede Adam kwam!
O wijze liefd', al hadden ook
eens vlees en bloed gefaald.
In Adam, in deez' nieuwe strijd
Wordt thans triomf behaald! 


 

Geconcentreerd aan het werk...Trots op het resultaat!


We hopen deze week de mozaïeken nog te voegen zodat we ze daarna kunnen gebruiken om kaarsen op te zetten. Lydia vroeg al wanneer we 'die kaarsen' neer zouden zetten waaraan ze kon zien hoeveel weken het nog duurt tot kerst. Heeft het vorig jaar blijkbaar toch indruk op haar gemaakt! 
Meestal doen we op zondagmiddag nog een 2e, kleine verwerking van het onderwerp waarbij we het Bijbelgedeelte opnieuw lezen om zo te horen of het allemaal een beetje begrepen is. Maar gisteren middag had Lydia ineens hoge koorts en kwam er niet van. Vandaag voelde ze zich gelukkig weer wat beter en wilde ze graag wat knutselen. Ook Nienke schoof natuurlijk erbij aan tafel. 
Omdat ik me afvroeg of Lydia eigenlijk ooit wel eens begrepen had dat de mens na de zondeval pas kleding ging dragen (om de naaktheid te bedekken) besloot ik daar de 2e verwerking op te richten. Ik las nog eens het stukje uit de kinderbijbel dat daar over ging en besprak het daarna met haar. Lydia had dit eerder nooit echt bewust begrepen. Zo kwam het gesprek op kleding, dat het gegeven is ter bedekking. Ik had kleurplaten van een bloot meisje uitgeprint. Nou, dat vond Lydia maar raar: snel 'aankleden' dus ;-) 
Met vilt en andere versieringen maakten Lydia en Nienke een mooie jurk voor het meisje.  


Ondertussen heb ik bedacht dat ik voor allebei de meiden maar een multomap haal en daar de verschillende knutselwerkjes en foto's voor elk in bewaar: ik vind het jammer om ze weg te gooien, maar zeker de tekeningen kunnen niet allemaal een blijvend plaatsje krijgen in huis...

maandag 17 november 2014

Serie 'de schepping' deel 7

Serie: Schepping, deel 6: 6e dag rustdag 
Lezen: Genesis 2: 1-3, catechismus  vraag en antwoord 103, kinderbijbel 'Kijk en luister deel 1, 1e hoofdstuk
Voorbereidingen...
Zingen: 
- Duizend, duizend stemmen
- Dank U wel voor de sterren en de maan
- Waar komt alles om ons heen vandaan?
- Als de dag met gouden glans
- Laat ons de rustdag wijden
Activiteit: spel/ collage maken van de schepping
Les: Kennis met betrekking tot de schepping en Gods grootheid hierin. God heeft alles goed en naar Zijn evenbeeld geschapen en schonk ons de rustdag! 

Link: kleurplaten met cijfers mbt schepping
Als je naar beneden scroll zie je ook de puzzel van dag 1-6

Suggesties alternatieve activiteiten: werkblad: wat was er wel in de schepping en wat niet (bijv. geen ziekenhuis etc.) puzzel: wat maakte God op welke dag (zie link)Beschrijving:
Van tevoren hadden Gerbrand en ik het er regelmatig over: hoe zouden we dit gezinsmoment vorm kunnen geven? Ik had de puzzel van dag 1-6 uitgeprint (zie link), maar voor Lydia is een gezinsmoment zonder knutselen of spel (liefst knutselen) niet compleet en juist bij dit gezinsmoment waarbij de schepping 'compleet en volmaakt' is zou dat jammer zijn... We wilden eigenlijk een soort 'kroon' voor deze serie bedenken.

Uiteindelijk kwamen we op het volgende idee. We maakten met elkaar een collage en deden dat in de vorm van een spel. Van tevoren maakte ik de diverse onderdelen van de collage al klaar, heb je grotere kinderen dan kunnen ze dit natuurlijk juist ook zelf doen, maar de spanningsboog van een kleuter en peuter zijn natuurlijk nog niet zó groot :-)
Terwijl de meiden in de kamer waren 'verstopte' ik een lichtblauw geverfd schilderijtje onder een donkere doek. Ook zette ik de rest vast klaar. Toen mochten de meiden aan tafel komen zitten. Natuurlijk wilden ze meteen het donkere doek optillen om er onder te gluren, maar nee, dat moest even wachten. Eerst moesten ze een vraag beantwoorden. Om  het iets meer de vorm van een spel te geven namen we er een zandloper bij met natuurlijk ruim voldoende tijd, we wilden immers géén tranen tijdens dit gezinsmoment!

De eerste vraag was makkelijk: wat maakte God op de eerst dag? 
Bij het goede antwoord mochten de meiden het donkere doek wegtrekken. Nienke vond het maar raar, maar Lydia begreep meteen de link toen ze de lichte lucht zag onder het doek.
De 2e scheppingsdag is voor haar het lastigste te onthouden. Misschien omdat het minder concreet is (lucht) of omdat we hierbij niet echt een knutsel hebben gemaakt? 
Maar ook op deze vraag wist ze na even denken het juiste antwoord. Als 'beloning' mochten de meiden watten-wolken op de plaat plakken. We hadden Nienke ook een plaat gegeven, want met haar anderhalf jaar wil ze alles maar wát graag nadoen van haar grote zus! En wat voelden die wolken lekker zacht aan! 
Dag drie: de vraag was 3 dingen die de Heere deze dag geschapen had. Nu, ook dat was niet moeilijk: Lydia bleef maar dingen opnoemen: bomen, bloemen, het gras, groenten en fruit, paddenstoelen...
Bij het juiste antwoord mochten ze gras (van vilt) opplakken en verschillende soorten bloemen: van die satijnen roosjes, kleine bloemetjes op ijzerdraad die tussen het gras gestoken konden worden etc. Lydia miste wel het één en ander: waar zijn nu de bomen en de struiken en...?! Tja, helaas was de collage daar niet groot genoeg voor. 
Bij dag 4 mocht er een zon geplakt worden (de sterren hadden we immers al tijdens het behandelen van dag 4 gedaan)en bij dag 5 kwamen er vogels, vlinders en vissen de collage opluisteren. 
De landdieren en Adam en Eva kwamen aan de beurt na de vragen: noem 5 dieren die de Heere op de 6e dag maakte en hoe heette de eerste mens. 

Uiteindelijk waren de meiden klaar met hun collages: wat waren ze er trots op! We praatten door over hoe mooi de schepping was en dat de Heere alles 'zeer goed' noemde. 
Zo kwamen we vanzelf op de 7e dag: wat was alles mooi en goed! De Heere rustte van Zijn werk. Was Hij dan moe? Nee, Hij bekeek alles en kon van de schepping genieten. 
Tijdens de voorbereiding waren we van plan geweest om ook aandacht te geven aan de zondag, onze rustdag, ook in het kader 'wat doen we dan (en wat niet) en waarom'. Maar dit is eigenlijk maar zijdelings aan de orde geweest, de grootsheid, het schitterende van de schepping was al genoeg om te bespreken.

We luisterden als afsluiting nog met elkaar naar het vers:


De hele schepping Heere
zingt van Uwe almacht
Gij spreekt en het is er,
Gebiedt en het staat er!
Zon, maan en sterren en land
en zee en wolken
de planten, de dieren, de mens
die 'd aard bevolkte.
Lof zij de Schepper, Halleluja!

Laat ons de Heer' die leeft
dan op de aarde prijzen.
Lof zij de Schepper, Halleluja!
Zingt in koor, geeft het door.

De hele schepping Heere
zingt van Uwe almacht
waar Uw Zoon, o Heere
Zich mens'lijk openbaarde.
Lof, eer en aanbidding
wordt U toegezongen
Uw genade, Heer' is zo groot!
Amen. 

De collage van Lydia staat op de kast en die van Nienke hangt aan de koelkast. Nienke heeft intussen al heel wat keren haar stoeltje mee gesleept naar de koelkast om zo nog eens goed naar haar plaat te kunnen kijken, intussen heel enthousiast roepend "Die, Nien!" terwijl ze ondertussen in haar buik staat te prikken zodat het voor iedereen duidelijk is dat dit háár plaat is!

Serie 'de schepping' deel 6

Serie: Schepping, deel 6: 6e dag landdieren en de mens 
Lezen: Genesis 1: 24-31, 2: 4-7, 21-23 kinderbijbel 'Kijk en luister deel 1, 1e hoofdstuk
Zingen: Wie heeft geschapen jou en mij? 
Activiteit: Beeldje gieten van gips
Les: Kennis met betrekking tot de schepping en Gods grootheid hierin. Grote diversiteit in de schepping. Mens als kroon op de schepping

Link: kleurplaten met cijfers mbt schepping
Kwartet maken
Suggesties alternatieve activiteiten: bezoek aan kinderboerderij/ dierentuin, bezoek aan 'Corpus - reis door de mens', bekijken hoe wonderlijk knap mens gemaakt is (skelet, organen, etc.), dieren zijn op veel manieren te knutselen: van haken tot figuurzagen en van klei tot een silhouet schilderij, maak een kwartet over dieren of het menselijk lichaam (zie link)

Beschrijving:
We merkten het al tijdens de voorbereiding: dit gezinsmoment is eigenlijk te groots, te wonderlijk mooi om in één keer te behandelen. Toch besloten we er nu 1x bij stil te staan om zo toch de serie mooi over te kunnen laten lopen in advent en er dan op een later moment nog eens tijdens een gezinsmoment op terug te komen. 
De bijbelgedeeltes hebben we wel in een paar keer gelezen en er over gesproken, onze ervaring is dat als we een lang stuk lezen het over de hoofden van de meiden heen gaat. Daarom proberen we korte stukjes te lezen en vooraf een 'luistervraag' te geven waar we na het Bijbellezen op terug komen. 

Nadat we de voorgaande dagen nog eens met elkaar benoemd hadden kwamen we bij de 6e dag. Lydia wist al wel wat er toen gemaakt was: de apen, koeien en giraffen en Adam en Eva! Ja, heel goed! We praten er nog even met elkaar over door en toen vroeg Lydia wanneer we nu zouden gaan knutselen ;-)
We maakten dit keer een poesje van gips. Dit was voor Lydia nog helemaal nieuw en ook Nienke kon 'helpen' met het roeren van de gips/ water. Lydia vroeg ineens heel bedrukt: "Maar mama, we mogen toch geen beelden maken?" Ons denkertje ;-) 
Toen de gips in de vorm was gegoten en we moesten wachten tot de gips droog was viel het ons weer op hoe machtig God is: één woord en het was er! (En dan nog levend en volmaakt ook, en niet van gips zoals bij ons...) 
We praten er nog even over hoe de Heere Adam en Eva maakte: Lydia had dit al best wel eens gehoord vanuit de kinderbijbel, maar het nog nooit zo bewust gehoord. Ze was diep onder de indruk! 
We merkten wel dat dit allemaal best heel veel was om te verwerken voor haar en besloten het voor nu zo te houden en er in de loop van de week nog een paar keer op terug te komen. 
We zongen nog wat verzen en sloten het gezinsmoment af met het lezen uit de kinderbijbel en het avondgebed.  
De volgende dag was de gips gedroogd en kon het poesje uit de vorm gehaald en beschilderd worden, meteen weer een mooie aanleiding om nog eens door te praten over de schepping! Aan de kleurplaat met de '6' kwamen we niet eens meer toe. 

Niet alleen Lydia maar ook wij waren diep onder de indruk van de grootheid van de schepping én de Schepper! 

vrijdag 14 november 2014

Serie 'de schepping' deel 5

Serie: Schepping, deel 5: 5e dag vissen en vogels 
Lezen: Genesis 1: 20-23, kinderbijbel 'Kijk en luister deel 1, 1e hoofdstuk
Zingen: Duizend, duizend stemmen
Activiteit: Bezoek dierenafdeling van tuincentrum, maken van vogelhuis
Les: Kennis met betrekking tot de schepping en Gods grootheid hierin. Grote diversiteit in de schepping. God zorgt voor het kleinste musje - gaat gij niet vele musjes te boven?!

Link: kleurplaten met cijfers mbt schepping

Suggesties alternatieve activiteiten: Met schepnet in sloot kijken wat daar leeft, een middagje vogelen, zelf vetbollen maken, een pindaketting rijgen, vissen en vogels zijn natuurlijk ook op allerlei manieren te knutselen, of maak een mobiel van vogelveren

Beschrijving:
Hoewel de praktische voorbereiding van de gezinsmomenten over het algemeen mijn taak is, had ik de taak dit keer aan Gerbrand gedelegeerd ;-)
(Het Bijbelgedeelte bereiden we samen voor door het eerder in de week samen te lezen met de kanttekeningen erbij en evt. verdere verklaringen.)
Op vrijdagmiddag ging ik met de meiden alvast naar het tuincentrum om eens goed naar de vissen en de vogels te kijken. Zien ze er allemaal hetzelfde uit? Nee, verschillende kleuren, vormen, de één is groot, de ander klein, de vogels maken verschillende geluiden. En toch zijn ze allemaal geschapen door God! God zorgt zelfs voor het kleinste musje! Ze hebben allemaal hun plaatsje in de schepping gekregen: van de grote zeearend tot de kleine kolibrie. Rijk hè?!

Gerbrand z'n voorbereiding bestond uit het timmeren en in de olie zetten van een vogelhuisje. Tijdens het gezinsmoment op zaterdagavond maakten we dit met elkaar af door er eerst met een priem putjes in te maken waar vervolgens haakjes in kwamen voor de vetbollen etc. De meiden vonden het helemaal geweldig om zo technisch bezig te zijn - net als papa!
Lydia zei nog heeeeeeel veel van zulke gezinsmomenten te willen houden!

Opnieuw werden wij ons ervan bewust wat een verantwoordelijkheid het is om de kinderen op te moeten en mogen voeden naar Gods Woord, hoe onmogelijk ook. Maar ook hoe waardevol deze gezinsmomenten zijn: het geloof verweven in, en verduidelijken aan de hand van het dagelijkse leven. Niet iets alleen voor de zondag, of zo nu en dan een 'preekje'  terwijl je de tijd uitzit, maar concreet, tastbaar. We proberen het geloof en wat daar mee samenhangt op deze manier ook bespreekbaar te maken, dat ze met vragen durven komen. 
Door steeds een concrete activiteit bij de Bijbegedeeltes te bedenken (liefst door iets tastbaars te maken) kunnen we hier regelmatig op terug grijpen en zo de Bijbelse boodschap steeds opnieuw laten klinken! 
Serie 'de schepping' deel 4

Serie: Schepping, deel 4: 4e dag: zon, maan en sterren
Lezen: Genesis 1: 14-19, kinderbijbel 'Kijk en luister deel 1, 1e hoofdstuk
Zingen: - Wie heeft geschapen de sterretjes
- Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw Naam op heel de aarde
Activiteit: canvas schilderij zwart verven en dan beplakken met glow in the dark sterren
Les: Kennis met betrekking tot de schepping en Gods grootheid hierin. Bij deze dag leggen we de nadruk op Gods trouwe zorg: ook 's nachts zorgt Hij voor ons!

Link: kleurplaten met cijfers mbt schepping

Suggesties alternatieve activiteiten: Nachtwandeling, bezoek aan planetarium, sterrenwacht of bijv. sterrenkijkavond, voor grotere kinderen solarcooker bouwen of voor de échte enthousiastelingen: bouw een sterrenkijker.


Beschrijving:
Net als tijdens de de andere gezinsmomenten begonnen we met het lezen van het Bijbelgedeelte na het avondeten. Na de afwas gingen we aan de slag.
Tijdens de vakantie hadden we de meiden 's avonds een paar keer mee naar buiten genomen om naar de sterren te kijken. Ze waren er, net als wij, diep van onder de indruk: zoveel sterren! Zoveel zie je er bij ons thuis niet met al dat licht van de havens en industrie om ons heen! 
We begonnen dit gezinsmoment met het ophalen van deze herinnering. Ja, dat wisten ze nog bést! (Was immers ook nog maar een paar dagen geleden ;-)) Daarna herhaalden we wat de Heere de eerdere dagen geschapen had: het licht, de wolken/ water in de zee, scheiding tussen water en land, bomen en planten... Ja, en steeds volgde er op de dag een nacht. Maar in die nacht was het wel heel donker... We lieten de meiden met blauwe en zwarte verf een canvasdoek helemaal donker verven. 
Toen lazen we het verhaal uit de kinderbijbel.
Ondertussen was de verf voldoende opgedroogd en mochten de meiden de lucht met glow in the dark sterren versieren. Natuurlijk gingen deze schilderijtjes mee naar boven om naast hun bed te zetten waar ze er nu nog steeds 's avond even naar kijken. Regelmatig halen we het dan weer aan en zingen we het: "Wie heeft geschapen de sterretjes?!" Doordat dit zo'n makkelijk versje is kan Nienke ook al een beetje meezingen en de gebaren er bij maken - zo mooi om te zien!
Lydia bedacht zelf dat het vers 'Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw Naam op heel de aarde' er ook wel goed bij paste. En ja, dat past zeker heel mooi! 

Heer, onze Heer, 
Hoe machtig is Uw Naam op heel de aarde
Heer onze Heer,
Hoe machtig is Uw Naam op heel de aarde

Zie ik de hemel, het werk van Uw hand
Zon, maan en sterren door U daar geplant
De hele aarde en alles wat leeft
Het is echt ongelofelijk dat U dit aan ons geeft!

Heer, onze Heer,
Hoe machtig is Uw Naam op heel de aarde
Heer onze Heer
Hoe machtig is Uw Naam op heel de aarde